Ouders


Vooraf aan Het Zandkastelenprogramma® wordt u als ouders goed geïnformeerd. Juist omdat het van belang dat u samen met uw kind zich moeten gaan vinden in een nieuwe situatie. U ontvangt informatie over wat een scheiding voor uw kind betekent en hoe u uw kind zo goed mogelijk kunt begeleiden tijdens en na de scheidingsperiode.  U wordt beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte van Het Zandkastelenprogramma®.

U krijgt informatie over:

  • Inhoud en effecten/meerwaarde van de dag;
  • Hoe u uw kind kunt voorbereiden op deze dag;
  • Uw rol in het geheel (participatie ouders);
  • Rol van de Zandkastelencoach;
  • Gelegenheid voor het stellen van vragen;
  • Uitleg over hoe een kind een scheiding ervaart (bewustwordingsproces voor ouders);
  • Het inspelen op hetgeen wat er tijdens het Zandkastelenprogramma® is gebeurd.

Het einde van Het Zandkastelenprogramma®
Het programma wordt afgesloten samen met de ouders. Tijdens dit gedeelte maakt de Zandkasteelcoach  in een open sfeer de onderwerpen anoniem bespreekbaar die bij de kinderen leven aangaande de scheiding.

Belangrijk!
Als u uw kind inschrijft voor Het Zandkastelenprogramma® dan is het noodzakelijk dat de beide gezaghebbende ouders toestemming hiertoe verlenen.

De volgende data voor de workshops zijn beschikbaar op:

Zaterdag 15 december 2018 – voor kinderen in de basisschoolleeftijd
Zaterdag 11 januari 2019 – voor jongeren op het voortgezet onderwijs

U kunt zich aanmelden via het formulier aan de rechterzijde van deze pagina  

Kosten
Deelname aan Het Zandkastelenprogramma® bedraagt € 85,- per kind.


 

Neem contact op