Scheiding


De scheiding van ouders is voor kinderen één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. De meeste kinderen van gescheiden ouders voelen zich verdrietig, verward, boos, schuldig en in tweestrijd met zichzelf. Als zij deze gevoelens niet kunnen uiten en op een gezonde manier kunnen verwerken, dan is de kans groot dat het beeld dat het kind van zichzelf en van anderen heeft, wordt aangetast. Hoe een kind de scheiding ervaart zal aanzienlijke invloed hebben op zijn vermogen om later zelf liefdesrelaties aan te gaan, deze in stand te houden en een goede ouder te worden.

De Kinderen Scheiden Mee
Het programma ‘De Kinderen Scheiden Mee‘ – methodiek erkend Zandkastelenprogramma® helpt kinderen tussen de 6 en 18 jaar op weg om door de scheidingsperiode heen te komen. Het is een preventief en laagdrempelig programma met creatieve werkvormen. Het doel  van het programma is problemen die hieruit kunnen voortkomen te voorkomen of verminderen, en de verwerking van de scheiding op gang te brengen. De Kinderen Scheiden Mee biedt kinderen (en hun ouders) aan het begin van de scheidingsperiode een steuntje in de rug.

De ouders volgen voorafgaand aan het programma voor de kinderen een ouderbijeenkomst waarin zij uitleg krijgen over wat een scheiding voor kinderen betekent. Zij krijgen handvatten aangeboden om hun kinderen te begeleiden in de hectische scheidingsperiode. De Kinderen Scheiden Mee kan ook individueel en door kinderen binnen een gezin gevolgd worden. In een speciaal op hun leeftijdsgroep afgestemd programma van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt en hoe ze daar mee om kunnen gaan.

Download Brochure

Meer informatie voor kinderen, klik hier
Meer informatie voor ouders, klik hier

Aanmelden kan via info@puberhart.nl of klik hier om het contactformulier in te vullen. De ouderbijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan het programma.

https://dekinderenscheidenmee.nl

Neem contact op